3- Balsamerarverkstaden


Sök med pekaren tills du hittar balsamerarverkstaden och gå dit.

Ta ett steg framåt, vänd dig till höger och ta ytterligare två steg framåt så kommer du till en dörr. Knacka på den.
Balsameraren öppnar dörren.
Tala med honom.
Ge honom schatullet. Han säger till dig att vänta utanför.


Medan balsameraren är upptagen med att titta på schatullet så smit ingenom dörren och gå rätt fram in i rummet med de döda kropparna.
Gå till den mittersta kroppen på vänstra sidan.
Lyft på svepningen.


Där ligger en man med ett 7-knutshalsband.
Använd papyrusen du har i inventariet på halsbandet så tar du det.
Vänd dig om och tala med balsameraren. Han vill att du ska svara på några frågor.
Gå efter honom genom den vänstra dörren.
Spara spelet.
Gå fram till honom så får du frågorna.


För att bevisa att du är "en av oss" (gravplundrarna) ska du plocka ut fyra amuletter som har med guden Seth att göra. Har du följt de här guiden känner du redan igen två av dem från Faraos grav, Tit-knuten och Djed-pelaren som båda hörde ihop med Seth. Börja med att plocka upp dom båda.
Nu måste du plocka ut två stycken till.
För pekaren över amuletten till den blir ett frågetecken, klicka då. (Men var försiktig så att du verkligen ser att pekaren inte är en hand för då plockar du upp amuletten och kan inte lägga tillbaka den om det är fel.) Du får en beskrivning av amuletten. Se efter om du kan hitta ordet Seth i beskrivningen. Horus öga passar bra så plocka upp det.


Fortsett sedan tills du hittar ytterligare en som har samband med Seth.
Det är Quadj-pelaren som du ser på bilden till vänster. När du har just de fyra i inventariet får dunästa uppgift. Du ska placera dem så att "Den som har brutits bär den som skadats" och "Under änkans bälte finns offrets kropp".
(Allt detta har samband med Legenden om Osiris. I uppslagsdelen som hör till spelet kan du läsa om detta. ) På bilden till höger ser du hur du ska placera amuletterna. När du har lagt dit den sista rätt är balsameraren nöjd och säger att du ska skynda dig ut för begravningen börjar snart samt lämnar rummet.


Lyd honom inte. Du måste nämligen hitta en ny ledtråd innan du lämnar den här delen. (Det går inte att gå spela sig tillbaka till en tidigare del utan man måste alltid ha ett sparat spel att gå tillbaka till.)
Följ balsameraren ut i nästa rum. Vänd dig till vänster och gå fram mot sakerna som står där. Titta närmare på lampan till höger. Klicka på foten. Ett dolt fack öppnas och du kan se en statyett som är en del av stöldgodset. Rör den inte då går det illa. Titta också till vänster nedanför mumiekistorna. Där står en guldvas. Peka bara på den så får du se att det också är stöldgots. Ta den inte.


Titta i stället överst på den gröna mumiekistan. Känner du igen figuren från ditt kodade meddelande. Här håller han i en stav.
Använd meddelandet på kistan så ritas staven in.

Nu har du klarat av allt som behövs i det här avsnittet så vänd dig helt om och gå ut genom dörren till vänster.


Du kommer precis lagom för att följa efter begravningståget.
Det utförs en del riter på kistan och till sist reses den upp mitt på planen.


Änkan tar farväl av sin make.
Sedan måste du hoppa ner i graven och ta emot en del möbler som ska ner.
Men vad nu. Graven stängs igen och du är alldeles ensam nere i kolmörkret.
De har tydligen insett att du inte är "en av oss".Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Egypten 1156 f .Kr.,
från Cryo Interactive Entertainment. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.