2 - Tifet träffar den Store Skådaren och får ett uppdrag


Djehoutys hus

Välj att gå till "Neighborhood".
Ta ett steg framåt  och tala med Idi som står alldeles bredvid dörren till Djehoutys hus. Han berättar att sju stycken insjuknat med samma symtom som Djehouty.


Gå in genom porten, gå över gården och gå in i rummet.
Gå ut genom dörren på bortre väggen. Ta ett steg in i korridoren. Vänd dig sedan åt vänster och ta ett steg framåt. Det ser inte ut att finnas någonting där men när du kommer ram till väggen ser du en trappa till höger. Gå upp för trappan så kommer du upp på taket där Djehouty sitter,
Gå fram och tala med honom. Ge honom stenen och profetian. Han säger till dig att söka upp den store Skådaren i Res tempel och berätta för honom om profetian och att templets vete kan vara förgiftat.
Gå ut ur huset och gå till vänster tills du får upp kartan. Välj att gå till Res tempel.


Res tempel

Gå in på tempelgården och fram till Kephren som nu vaktar dörren mellan de två stora gudabilderna.
Prata med honom. Du får inte komma in om du inte kan skaffa ett rekommendationsbrev. Han föreslår att du ska be Djehouty skriva ett.
Gå bort mot porten tills du får kartan och välj "Neighborhood".
Gå upp till Djehouty på taket och prata med honom. Han ber dig skaffa pergament och pennor till honom.


Djehoutys hus

Gå ner i rummet och fram till det bortre vänstra hörnet. På den långa bänken runt rummet hittar du två oskrivna pergamentblad. Ta dem.
Vrid dig till höger och ta påsen med vete, sömnmedlet och pennorna.


Ta också guldringen som ligger på pallen mitt på golvet.
Gå upp till Djehouty och ge honom först pennorna och sedan pergamenten.
Han skriver ett rekommendationsbrev och ger dig. Stoppa ner det i inventariet.
Gå sedan ut ur huset och till vänster tills du får kartan.
Välj att gå till Res Tempel.


Res Tempel

Gå in genom porten och fram till Kephren. Ge honom rekommendationsbrevet.
Han stiger åt sidan och låter dig passera
Gå in genom porte och gå sedan runt huset. Det har ingen betydelse om går åt höger eller åt vänster.
Fortsätt sedan genom porten in till nästa gård.


När du kommer in kommer den Store Skådaren, Meryre, gående emot dig. Han blir först förnärmad när du säger att hans vete kan vara förgiftat men lyssnar sedan på dig.
Du får i uppdrag att undersöka vetet i silon och att ta reda på den rapport som skrivaren Hetep har upprättat över skörden. Det ska finnas i biblioteket.
För att du ska få tillträde till olika delar av templet ger han dig ett juvelbesatt armband.


Gå ut samma väg som du kom och ta till höger när du har passerat Kephren.

Ta till höger igen och gå sedan in genom porten till Biblioteksgården.

Gå tvärs över gården fram till pelarraden och in genom den öppna dörren till biblioteket.

Mitt i rummet står Menna. Tala med honom.
Du får veta att Heteps rapport finns i ett av skåpen.
Gå fram till det mittersta skåpet på högra väggen och öppna det.  Någon rapport finns inte bara hållaren. Ta den. Rapporten har tydligen blivit stulen.
Du får försöka få tag på Hetep men först måste du undersöka vetet i silon.


Gå ut från biblioteket och tvärs över gården.
Gå sedan rakt över tempelgården och in genom porten till Silon.
Fortsätt fram mot bortre väggen till höger om silobyggnaderna.


När du kommer närmare ser du en man som kommer baklänges ut bakom den sista silon.

Just när du ser honom komma ut så vänd dig åt höger.
Vid ett träd ligger ett hoprullat rep. Ta det.


Fortsätt sedan fram och tala med mannen, Mehou.
Du frågar var Hetep finns. Mehou har inte sett till Hetep på flera dar men berättar var du kan hitta hans Hus. Han säger också att Hetep är lätt att känna igen. Han har gått igenom en trepanering av skallen och är den enda som har överlevat så pass länge.
Gå fram till passagen mellan de två mittersta silobyggnaderna och gå igenom.


Gå till vänster och vänd dig sedan mot silon.
Ta brädan som ligger där.

Gå över till andra sidan igen och gå upp på den andra silon.


Kombinera plankan och repet i inventariet och använd sedan kombinationen på silons öppning.
Tifet lägger plankan över öppningen och klättrar ner i Silon. 


Sök bland vetet tills pekaren blir en knuten näve.
Klicka då så plockar du upp en vetestjälk.
Tifet kommenterar att detta är mycket underligt.

Klättra upp ur Silon och gå tillbaka ut på tempelgården.
Gå fram till porten tills du får kartan.
Välj att gå till Neighborhood.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Egypten II, The Heliopolis Prophesy,
från Cryo Interactive Entertainment. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.