Gabriel Knight 2

The Beast within

Gabriel Knight 3

Blood of the sacred
Blood of the damned


Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Gabriel Knight 2 och 3 från Sierra.
Bilderna är tagna från spelen.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.