Dag 2: 17.00 - 22.00

Kontroll: Grace Nakimura

Hotellet

Gå ut och kolla upp var de olika personerna i gruppen befinner sig.
Utanför Lady Howards och Estelles rum hittar du ett glas.

Plocka upp det. (2)
Det är bra om man vill lyssna vid dörrar. Pröva det på damernas dörr. De håller troligen på och klär om till middagen.
Gå runt och lyssna på de andra dörrarna också. Ingen mer tycks vara på sitt rum.


Gå ner och tala med Simone om allt som går. Hon pratar mest om en kyckling.
Gå in i matsalen.
Grace stannar upp i dörren när hon hör Gabriel och Mosely prata. De diskuterar tydligen om henne. Och inte särskilt smickrande heller.


Så kommer Madeline och lägger beslag på Gabriel och han verkar inte direkt ovillig. Tänker tydligen köra litet Bond-stil.
Grace ser något fundersam ut. Äta middag med de herrarna tänker hon inte göra. (5)


 Gå in och prata några ord med Buchelli.
Gå ut på gården och tala med Emilio.
Alla i gruppen tycks vara på hotellet utom Wilkes. Vart kan han ha tagit vägen.


Museet

Simone rekommenderade museet så gå dit.
Det är stängt men det är ett kuvert fastsatt på dörren.

Gå upp och ta det. (2)

Undersök om det finns några fingeravtryck


Du hittar ett avtryck För över det på en tape och lägg det i ett fack. (2)
Titta sen i inventariet vad det var som låg i kuvertet.

Det är ju vara den eftertraktade Le Serpent Rouge och det tycks vara flera sidor. Undrar vem som har lagt den här. Få se om fingeravtrycket kan leda någonstans.
Titta på skriften i inventariet och läs litet i den.
Du kan se att Magdalena nämns där. Högerklicka och välj Hints får du reda på vad Grace tänker när hon läser. Hon anser att hon bör besöka kyrkan och se om det finns någon broschyr där hon kan hitta fler upplysningar.


Kyrkan

När du är klar med museet så gå upp till kyrkan.
Gå fram till bordet nära altaret. Där ligger några broschyrer.

Titta närmare på dem. En är på engelska . Plocka upp den. (2)


Titta på den i inventariet. Den är tydligen ihopvikt. Vik upp den genom att klicka på ikonen Turn Right,

Nu får du upp den och kan läsa om några av föremålen som finns i kyrkan.


Vänd på bladet genom att klicka samma ikon en gång till. Nu kan du läsa om flera föremål.

Gå runt och titta på tavlor och statyer.

På vissa tavlor tycker Grace att hon kan urskilja geometriska mönster och undrar om det kan ha någon anknytning till gåtorna

 


Vid dörren sitter djävulen och bär upp skålen med vigvatten.
Mycket märkligt. Där är också tavlan med de fyra änglarna som beskrivs i broschyren. Där talas om deras händer och där kan man bilda en geometrisk figur genom att spår på tavlan.
Gör det så får Grace se samma figur som Gabriel tidigare.


När du har tittat på allt gå in och prata med abbé Arnaud. Tala med honom om allt som går. Lägg särskilt märke till att han talar om att kyrkans och slottets placering inte är tillfällig. Allt är byggt på gamla ruiner.
Det är också riktigt att om man den 22 juni står vid kyrkan så går solen upp över Blancheforts slott. (4)


Titta på tavlan på väggen och fråga Arnaud om vem det är.
Det visar sig vara en god vän till Arnaud, Hertigen av Lorraine.

Titta också på schackspelet. Det påminner Grace om kyrkans golv Det ser också ut som ett schackspel.

När du har pratat om allt så lämna kyrkan och gå hem till hotellet.


Hotellrummet

Starta Sydney. Börja med att skanna in det du har i inventariet, de två fingeravtrycken, och de två sakerna du ritat av på ditt skissblock. Länka sedan Montreaux fingeravtryck till hans fil. (5)
Ta fram filen med de avritade symbolerna och klicka på Analyse now. Du får meddelande att Symbolerna inte finns i Sidney men att du kommer att få reda på resultatet senare via e-mail. (2)
Översätt ordet Sum från latin till engelska. Du får veta att Ego sum betyder Jag är. (2)

De båda dokumenten

Nu ska du analysera de båda dokument som Gabriel hittade hos lady Howard. Klicka på Files och välj Parch_1. Du får direkt upp analysskärmen. Klicka på Start Analysis. Du får de en ruta med instruktioner.
Klicka på OH så att lappen försvinner. Klicka sedan på Text och välj "Extract Anomalies". När du blir ombedd att välja språk, välj French.
Du får ett utdrag ur texten både på franska och engelska. "Skatten tillhör Sion", kan det vara prioratet? "Han är där död", det var ju det som stod på texten vid L'Homme Mort.


Klicka sen på menyn Graphic och välj View Geometry.
Så småningom hittar datorn en triangel som sparas. Nu är första dokumnetet klart. (4)
Klicka på menyn Open Files, välj Parch_2 och sedan Dtart Analysis. Den här gången får du tre instruktioner att utföra.
Börja med Text >Analyse Text och välj French när du blir tillfrågad om språk. Du får även nu en text både på franska och engelska.


Välj sedan View Geometry under menyn Graphic så får du en cirkel med en omskriven kvadrat.
Som sista moment ska du välja Rotate Shape under menyn Graphic. (8)
Vad kan du dra för slutsatser av den här analysen?
I texten känner du igen orden Pommes Bleues, Blå äpplen, det var ju det den underliga kvinnan i Chäteau de Serras talade om. Det verkade som om hon menade druvorna. Och ordet Sion kommer tillbaka gång på gång.


Första gåtan : Aquarius, Vattumannen

Nu är det dags att ta itu med den första gåtan i Serpent Rouge, Aquarius. Normalt brukar man börja räkna bilderna i Zodiaken från Väduren som börjar solåret . Här har man startat med Aquarius, Vattumannen som är tecknet vid kalenderårsskiftet.
Ta fram texten och ta in den i närbild. Läs texten. Om du har svårt att se vad där stå klicka på texten och välj läs så läser Grace texten och du får samtidigt se den skriven lite mer läsligt. Klicka på idé-ikonen. Grace går direkt på raden som handlar om Ras väg. Sök på Ra i Sydney så får du veta att Ra är en egyptisk gud, solgudens son och hans nummer är 6. Grace tror att det betyder solens väg. Kom ihåg att Arnaud talade om att om man stod vid kyrkan så gick solen upp över Blancheforts slott. Det är två platser på kartan. Kanske har gåtorna något samband med kartan som Gabriel hittade hos Madeline och skannade in i datorn.
När du arbetar med gåtorna i Le Serpent Rouge kan du alltid högerklicka och sedan klicka på Hints för att få reda på hur Grace resonerar. Nu säger hon att hon bör lägga in Ras väg på kartan genom att föra in punkterna och sedan låta Sidney analysera det hela.
Ta fram filen på kartan och klicka på Start Analysis. Du får två delar av kartan på datorn. Till höger en översiktsbild och till vänster en förstorad bild av det område du pekar på i översiktsdelen.
Det går inte att analysera hela kartan på en gång. Du får rådet att först placera ut några punkter och att sedan analysera enbart dessa punkter.

Du har ju faktiskt två punkter, kyrkan i Rennes och slottet i Blanchefort. Det går inte att få dem samtidigt på den vänstra delen du får ta en i taget. Börja med att flytta pekaren så du får bilden av Ch. de Blanchefort på den vänstra delen.
Dra ner menyn Map och klicka på Enter Points. Klicka precis slottet i kartbilden. Du får en grön punkt där och koordinaterna skrivs ut.

Rör nu pekaren på högra delen tills du får in Rennes-le-Château till vänster. Leta upp det röda korset som markerar kyrkan och klicka på den så sätts en grön prick där också.
Klicka på Start Analysis. En linje ritas mellan punkterna. Den skär Paris Meridianen och går även genom en plats som heter Arques.
Du har löst Röda ormens första gåta. (5)
Om du tittar på pamfletten ser du att den första gåtan har mörkats er och att den andra gåtan Pisces nu är upplyst.


Andra gåtan : Pisces, Fiskarna

Ta fram Röda Ormen och läs den andra gåtan Pisces. Låt Grace tala om sina idéer. Hon menar att de fyra namnen måste alludera på de fyra kyrkorna som har  Magdalenastatyer. De finns noterade i punkt3 på pamfletten.
Ta fram kartan och starta analysen.


Börja med att placera en ny punkt i Rennes-le-Château och placera sedan punkter i de tre ytterligare kyrkor som nämns i artikeln.
När du nu trycker på Start Analyse ber datorn dig att ange en geometrisk form för analysen. I texten talas det om en cirkel och Grace nämner också cirkeln så välj formen cirkel för analysen.


Du får en cirkel utplacerad på cirkeln men den är för liten så du måste förstor den så att den kan gå genom alla fyra punkterna.
Markera cirkeln genom att klicka på den. Dra och flytta sedan cirkeln tills den själv hoppar in på plats och Grace kommenterar.
Nu har du löst den andra gåtan Pisces. (5)
Grace antecknar koordinaterna för cirkelns mittpunkt och du får lappen i inventariet.


Lobbyn

Gå ner i Lobbyn. Du kommer precis lagom för att se hur Madeline försöker få med sig Gabriel och Mosely till baren i Rennes.

Gabriel får syn på Grace och frågar om hon vill följa med men Grace nekar. Då vill Mesely dra sig tillbaka men Gabriel, som inte vill lämna Mosely ensam med Grace, avstyr det och Mosely har inget annat att göra än att följa med. (2)


Gå runt och kontrollera vad de andra deltagarna gör.
Buchelli sitter och dricker vin när Emilio kommer. Han vill inte ha vin men säger att han ska ta litet vatten senare.
Gå in i matsalen. Där sitter damerna och äter. Gå fram och prata med dem. De vill tydligen helst vara i fred.
Wilkes saknas tydligen fortfarande. Undrar var han kan vara.


Tredje gåtan : Aries. Väduren

Gå upp till rummet och fortsätt med nästa gåta, Aries.
Gå in i närbild i inventariet på Serpent Rouge. Läs gåtan och ta reda på alla idéer Grace har.
Det är flera saker du behöver söka mer upplysning om. Sök på Quaternity, St Michael och Pythagoreisk. Följ upp alla länkar och ge akt på hur Grace kommenterar. Kvadraten är symbol för det jordiska medan den "lutade" kvadraten och romben, liksom cirkeln, symboliserar solen och ljuset.
Tryck på Analyse så får du in kartan. Fyrtalet kommer fram i flera länkar så välj en kvadrat som form. I länken "Squaring the circle" får du tipset att cirkeln ska fylla kvadraten maximalt utan att skära dess omkrets. Dra i cirkeln tills du får rätt storlek och placera den så att den blir omskriven cirkeln. När kvadraten klickar in på plats och Grace kommenterar vet du att det är korrekt gjort. Men Grace kommenterar också att det borde vara en "lutad" kvadrat men hon vet inte vinkeln och tror att nästa gåta kan ge svaret.


Fjärde gåtan : Taurus, tjuren

Läs Taurus och lyssna på Graces kommentarer.
Hon förstår att det hänsyftar på den tavla hon sett i kyrkan och den figur hon spårade. Man ska tydligen vrida kvadraten en viss vinkel. Kanske samma vinkel som på tavlan.
Men hur ska man få fram den vinkeln på kartan.


Texten talar om frukt. Det hänvisar till vännen igen det måste vara dokumenten. Ta fram och studera Graces sammanfattning av dokumenten. Den konstiga gumman i vinkällaren i Château de Serras talade om blå äpplen.
Där har du en ort. Men du behöver två för att få en bestämd linje. Texten talar om middag. Du har en meridian på kartan. Låt den andra punkten vara skärningen mellan cirkeln och meridianen. Tryck på Start Analysis och du får en tangent till cirkeln dragen genom de två punkterna.


Det är tydligen den vinkel du ska använda för att vrida kvadraten.
Klicka på kvadraten och vrid när du ser vrid-ikonen.
När kvadratens ena sida sammanfaller med den nya linjen klickar kvadraten in på plats och Grace kommenterar.
Här är ytterligare ett samband med det andra dokumnetet, cirkeln som har en kvadrat omskriven.

Dags att sträcka litet på benen.


Lobbyn

Gå ner i lobbyn. Lady Howard har tråkigt och försöker få ihop ett parti bridge men Grace är inte intresserad.
Buchelli blir tillfrågad och hand kommer på en gång.
Sen undrar lady Howard vart Wilkes tagit vägen. Ingen tycks veta något han har varit försvunnen ett bra tag.
Emilio går med på att bli fjärde man och alla går in i matsalen.


Titta in i matsalen och kontrollera att spelet har startat.

Gå sedan till bordet där Emilio lämnade sitt glas. Emilios fingeravtryck saknas så passa på att ta fram din utrustning och använd den på glaset.
Märkligt inte ett fingeravtryck.
Gå tillbaka till ditt rum och ta itu med gåtorna igen.


Femte och sjättegåtan :
Gemini , Tvillingarna och Cancer, Kräftan

Börja med att söka i Sidney på Asmodeus, duality och chessboard. (3)
Lyssna hela tiden på Graces kommentarer.
I Gemini talas om rutorna i helgedomen som Grace tidigare ansåg syfta på schackbrädet. 64 rutor i en kvadrat.
Texten i Cancer ger idén att rutorna ska sättas in i kvadraten (beskyddaren) som omger cirkeln (damen).
Välj Analyse för att komma till kartan. Dra ner menyn Graphic och välj Grid List. Klicka sedan på Fill Shape och på nästa skärm välj 8x8. Kvadraten fylls med 64 rutor och Grace kommenterar. Gåtorna Gemini och Cancer är lösta. (5)


Wilkes hemlighet

Det knackar på dörren och Grace får och öppnar. Det är Wilkes som letar efter Madeline. Han vill att Grace ska äta middag med honom. Först nekar Grace men när han säger att hon skulle kunna få veta något lovar hon komma. Efter middagen är Wilkes ordentligt berusad och Grace får knuffa undan honom för att undvika hans närmanden.


I hans rum upptäcker hon en karta och får veta att han beställt en satellit-karta över området. Det har visat sig att det finns en sammanhängande hålighet i marken mellan Poussins grav och Le Bec. Rennes le Bains ligger nästan i mitten av håligheten. 


Mer får hon inte veta för nu börjar Wilkes göra närmanden igen. Den här gången får Grace ta och kasta ikull honom för att få vara ifred. Sedan går hon därifrån.
I korridoren möter hon Gabriel som är på hemväg.
Han vill veta vad hon har gjort i Wilkes rum men Grace som inte kan glömma det hon hörde i morse säger att det har han inte med att göra och går i stället in för att prata med Mosely.


I och med detta avslutas både tidsblocket och dag 2. Har du följt guiden exakt ska du ha fått ihpå 560 poäng.


Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Gabriel Knight 3, Blood of the sacred - Blood of the damned, från Sierra.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.