Dag 3: 10.00 - 12.00

Kontroll: Gabriel Knight

Hotellet

Grace sitter fortfarande och jobbar med Sidney när Gabriel äntligen vaknar.
Fört verkar han helt konfunderad över att han befinner sig i Graces säng och verkar inte komma ihåg någonting men så småningom hittar han rätt på sina kalsingar och lyckas ta sig ut sängen.


I samma ögonblick kommer Mosely inrusande och kastar sig direkt på Larrys Manuskript och erbjuder sig att läsa det. Gabriel ber Grace göra det i stället och lyckas fösa ut Mosely i korridoren.
Där ser de hur Jean och Roxanne går in i Wilkes rum.


Gå bort till dörren och använd lyssnaikonen. (2)
Så fort samtalet slutar öppna dörren och gå in. Du måste vara kvick så att de inte hinner gå sin väg. Gå in och prata med dom. (2)
Wilkes har försvunnit från sitt rum och Roxanne tror inte att han kan vara i något av de andra rummen.


Gå till Roxanne, hon är i städskrubben.
Tala med henne tills hon går med på att släppa in dig i Wilkes rum. (2) 


Undersök rummet. Fönstret står vidöppet men det finns inga tecken på åverkan. Undersök sängen. Alla hans kläder finns kvar men all utrustning är försvunnen.


Gå in och tala med Mosely. (2)
Gabriel bekänner sina synder men säger att det var en olyckshändelse och vill ha ett gott råd av Mosely hur han ska bete sig.
Mosely råder honom att låtsas som om ingenting hänt.
Gå ner och tala med Jean. Gå sedan till din Harley och besök Larry.


Besök hos Larry Sinclair

På parkeringsplatsen ser du att Wilkes moped är hemma men inte han själv. Mycket mystiskt.
Far till Larrys hus och knacka på.
Larry vill inte släppa in Gabriel förrän an talar om att han vet Larrys rätta namn. Sinclair.


Tala med Larry om allt som går. (6)
När han får veta du Gabriel har grävt upp hans manuskript blir han mycket orolig och vill genast ha det tillbaka. Att Larry valde att arbeta här var bara en tillfällighet. Han trodde att han skulle kunna vara anonym hör men Gabriel har helt sabbat detta.
Prins James ska komma hit och manuskriptet gäller hans rätt till tronen.
Vilken tron undrar Gabriel men får inget exakt svar.
Larry känner till Montreaux men han är ingen frimurare åtminstone inte av den skotska grenen.
När du inte har mer att tala om så gå ut genom dörren.
Du här klockan som visar att halva tidsblocket har gått.


Osällskapliga turdeltagare

Emilios och damernas mopeder fanns inte på parkeringsplatsen. Det kan vara idé att undersöka var de någonstans.  
Far till damernas hemliga plats och gå upp och tala med dem.
De är definitivt inte sällskapliga. Lägg märke till Estelles flaska. Kanske du kan få tag på den senare och få hennes fingeravtryck.
Far vidare till Poussins Grav.


Graven ligger på andra sidan vägen och dit får man inte gå utan gå upp för backen till utkiksplatsen.
Där hitar du Emilio Baza som aldrig tycks göra annat än att sola och meditera.
Tala med honom. (2)
En så litet sällskaplig turistgrupp har Gabriel aldrig träffat på tidigare.
Lika bra att fara hem till hotellet.


Hotellet

Nar du kommer till ditt rum kommer Mosely utsmygande därifrån med ett manuskript under armen. (2)
Vad har han haft för sig inne hos Grace?
Mosely slinker snabbt in på sitt rum utan att vilja prata med Gabriel.


Strax därefter kommer Madeline och slinker in till Mosely.
Vad har de egentligen för sig.
Gå in och starta Sidney,
Skanna in Larrys fingeravtryck och länka det till hans fil. (2)
Nu kan det vara dags att titta litet närmare på vad Mosely höll på med i L'Homme Mort i går. Ta Harleyn och far dit.


L'Homme Mort

Gropen som Mosely grävde är tom men strax nedanför ser du en del fotspår.
Titta närmare på dem. Gabriel känner igen dem som Wilkes stora fötter. (2)
Strax efteråt ser du Wilkes kropp liggande på marken. Han har halsen avskuren precis som de båda andra offren. Och inte en blodsdroppe finns på marken.


Leta igenom Wilkes kläder så hittar du brevet till hans förläggare. (2)
Wilkes bekräftar att hans apparat givit effekt och att han hittat en underjordisk grotta.
Gå runt den stora stenen så ser du en stor blodfläck på marken. Inspektera både blodet och knäavtrycken (2)
Ätervänd till hotellet.


Hotellet

När du ska gå in på ditt rum kommer Madeline ut från Moselys rum med en del papper. (2)
Följ efter henne. Du ser att Buchellis dörr öppnas och stängs. Spionerar Buchelli på Madeline?


Gå in i ditt rum och prata med Grace. Hon har läst Larrys manuskript och har mycket att berätta.
Det här med blodsband är en stor sak. De som anser sig vara ättlingar till Jesus kallar sig Desposyni och de går tillbaka till kung David av Juda. Den ursprungliga splittringen mellan tempelorden och Sions Priorat var just oenighet om blodslinjen. Prioratet ville föra fram den Merovingiska ätten medan tempelorden ansåg att den skotska ätten Stewart var den rätta. Den ättens vapen innehåller både Lejonet av Juda, enhörningen och en judisk lilja. Fejden pågår fortfarande mellan Frimurarna och Prioratet. Frimurarna menar att den Stewartska ätten har det renaste blodsbandet och prins James är den närmaste arvingen. Det verkar av manuskriptet som att man skulle vilja sätta Prins James som en regent över den Europeiska unionen vid sidan av det parlamentariska styret. Det skulle vara den idealiska ledningen.

Kidnappingen kan ha sin grund där. De ord Gabriel hörde på tåget och misstog som "San Greal", den heliga Graal, var i själva verket "Sang Real", kungligt blod. Den ursprungliga kalken sas innehålla Sang Real, kungligt blod , blodsbandet , men kom, enligt manuskriptet, genom en felöversättning att kallas San Greal.
Till slut berättar Gabriel för Grace att han hittad Wilkes mördad på samma sätt som Prins James män. Grace berättar att hon såg Wilkes karta som utvisade den underjordiska grotta han funnit med seismografens hjälp. Hon säger också att hennes egna efterforskningar har givit samma resultat.
Plötsligt hör Gabriel att en bil stannar utanför. Han går fram till fönstret och ser att det är Prins James.


Gabriel förstår att prins James vill ha manuskriptet och frågar Grace var det finns. Grace lämnade det på bordet när hon gick och duschade men nu är det borta. Gabriel inser direkt att det är Mosely som tagit det. Gabriel ber Grace uppehålla prins James medan Gabriel letar rätt på Mosely och förhoppningsvis manuskriptet.
Grace vill ha nycklarna till Harleyn och efter en del övertalning kastar Gabriel över nycklarna till henne.

I och med detta avslutas tidsblocket. Har du följt guiden ska du nu ha fått ihop 681 poäng.


Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Gabriel Knight 3, Blood of the sacred - Blood of the damned, från Sierra.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.