Dag 3: 18.00 - 21.00

Kontroll: Grace Nakimura

Emilios hemliga möte

När du går ut i korridoren ser du Emilio smita ut ur sitt rum.
(Om han inte kommer meddetsamma så gå ner i lobbyn och vänta tills han kommer.)
Följ efter honom men inte alltför nära.
Han går upp till kyrkogården.


Grace smyger efter och gömmer sig bakom sarkofagen.
Hon ser att Emilio träffar Mesmi, Prins James man.
Mesmi faller på knä. Emilio säger till honom att låta bli men Mesmi säger att det inte är för Emilio. Emilio suckar och säger att han vet.
Vet va då? Det här verkar mystiskt, och ännu mer mystiskt blir det.
Mesmi säger till Emilio att han inte borde vara här eftersom de har tillräckliga bekymmer för babyn.


Mesmi svarar nej på Emilios fråga om det har bekräftats att babyn är Kenoch Kania. Det kan inte fastställas förrän barnet blivit större och visat sin vilja. Emilio menar att då kan de andra inte heller veta men Mesmi säger att de kommer att ta hans blod och att det måste förhindras.
Sen talar de om Gabriel och att Grace har funnit ingången till templet. Emilio tycker att även, om han försökt att underlätta saker och ting, är det ändå rått att låta dem gå in. Fruktansvärda krafter är i gång därnere. Mesmi säger att Gabriel inte kommer att sändas in ensam och undrar när de kan starta. Emilio vill först få tillfälle att tala med Gabriel och lövar att komma senare till villa Bethania.
Männen lämnar området och Grace kryper fram från sitt gömställe.


Hotellet

Gå tillbaka till hotellet och tala med Simone. Hon har inte sett Gabriel, han har inte kommit tillbaka till hotellet. Var kan han vara? Och allt underligt som Baza talade om.
Gå in i matsalen. Där är det internationell spionkonferens och ingen har något intresse av Grace. 
Estelle sitter i lobbyn och dricker te,


Gå upp på hotellrummet och starta Sidney.
Du har ett nytt e-mail. Läs det. (5)
Det handlar om symbolerna och du ritade av från kläderna i garderoben. Det verkar handla om alkemi.
Ta fram fingeravtrycket från omslaget till Serpent Rouge och analysera det med de fingeravtryck du tidigare funnit.
Bingo, det är Estelles fingeravtryck. Bäst du går ner och pratar med henne, du såg henne tidigare i lobbyn.


För att du ska få full poäng måste du börja med att tala om Le Serpent Rouge.
Estelle förnekar att hon har haft något att göra med den men säger att de har en kopia men den ser inte likadan ut.
Hon nekar också till att ha gett Grace boken eller satt upp de konstiga lapparna.


Fråga om de egyptiska konstverken som Lady Howard tidigare talade om. Först vill Estelle inte säga någonting men när du lovar att hon ska få titta på Serpent Rouge om du får se konstverken går hon med på det.
Uppe på damernas rum plockar hon fram några vykort ur en väska.


Dr. Wen hittade föremålen när han grävde i en grotta på baksidan av Mount Cardou. Grottan är i privat ägo nu. Wen trodde att ett frö av främmande visdom hade planterats där likaväl som i Egypten men sedan förolyckades Dr. Wen och allt förblev oupptäckt.
Det är framförallt kortet av det underliga redskapet som intresserar Grace och hon ber att få behålla det. I gengäld får Estelle låna Le Serpent Rouge. Titta på kortet i inventariet. Grace tycker att det ser ut som något vampyrer skulle kunna tänkas använda.


Gå och knacka på Emilios dörr.
Tala med honom. (5)
han med ger att det är han som försökt hjälpa Gabriel och Grace genom att ge dem tips på olika sätt.
Grace frågar varför han inte lika gärna kunde ha gjort det öppet men han säger att det har varit viktigt för honom att vara anonym.  Han medger att Mesmi är medlem i Broderskapet men att han själv har gått ut. Montreaux däremot är ren och oförfalskad vampyr.


Han försöker förklara för Grace hur det hela hänger ihop.
Allt började för mycket länge sedan i det gamla egypten. Där vårdade man Faraonernas blodsband och försökte förädla det. Det heliga Broderskapet uppstod och de använde sig av magiska riter och blodtester för att bestämma vilka äktenskap skulle ingås och man använde sig av bror-syster äktenskap allt för att få så ren blodlinje som möjligt. De försökte skapa en levande Gud som de kallade Kenoch Kania och för att han skulle födas fordrades en särskild planetkonstruktion, Saturnus och Jupiter i konjunktion med Osiris (Orion). En sådan konjunktion inträffar ungefär vart tvåtusende år.


En av grenarna i blodlinjen var huset David och den dåvarande arvingen var Joseph. Han förmäldes med Maria i sådan tid att barnet skulle födas just då konstellationen inträffade. Så skedde också. Men kung Herodes fick reda på detta och bestämde att alla nyfödda skulle dödas. Broderskapet lyckades föra ut Josef och Maria till Egypten.


Där studerade Jesus de gamla skrifterna. Men eftersom han var jude studerade han också Thora för att lära om sin härstamning. Han blev alltmer övertygad om att han var den judiske Messias som man där talade om och ville till sista punkt handla så att den gamla profetian skulle slå in och det hade broderskapet inte räknat med. Han vägrade att använda sina krafter för att hela sig själv. Han hade dock gått med på broderskapets önskan att han skulle skaffa sig arvingar och han hade två söner. Dessa var emellertid vanliga dödliga och hade inte fötts i den riktiga konstellationen men de tillhörde blodslinjen.


Men hur kommer vampyrerna in i det hela frågar Grace.
Baza fortsätter sin berättelse. Det började gå rykten inom Broderskapet att några av prästerna drack av blodet för att få dess kraft för egen del Detta ansågs helt förkastligt och de uteslöts ur förbundet.
Ledaren Sinai och hans anhängare gav dock inte upp utan fortsatte och vad de mest åstundade var naturligtvis blodet av Kenoch Kania. Broderskapet lyckades dock undanhålla att Jesus begivit sig tillbaka till Jerusalem och när de väl fick veta det var det för sent.


Men de fick tag på Jesu söner och deras avkomma och har följt blodslinjen under århundraden och blivit allt starkare. Förgreningen är så stor att Broderskapet inte kan vakta alla dag och natt. Vampyrerna står inte tillbaka för någonting varken utpressning, mord eller svart magi.


Nu behövs bara litet till för att de ska bli så starka att de kan överta makten och prins James son kan vara den sista droppen.
Vinner de sitt mål blir Montreaux härskare över hela världen, Rex Mundi Incarnate.
Plötsligt hörs en bil utanför.
Det är Gabriel som kommer.
Tack och Lover säger Emilio vi har inte mycket tid kvar.


I och med detta avslutas tidsblocket. Har du följt guiden ska du ha fått ihop 856 poäng.


Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Gabriel Knight 3, Blood of the sacred - Blood of the damned, från Sierra.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.