1-Sethi den förstes gravkammare


Du spelar rollen av en ung man Ramosé, vars far har blivit anklagad för att ha plundrat en gravkammare.
Ramosé som är förvissad att hans far är oskyldig har fått ett mystiskt brev från någon som kallar sig Kobran.
Ramosé får tre dagar på sig att skaffa bevis för faderns oskuld och att överlämna beviset till Farao. Kobran säger också i brevet att Guden Amon ska beskydda Ramosé och ge honom ledtrådar på vägen.
I brevet finns exempel på en sådan kodad ledtråd.


Sök med pekaren och klicka då den blir aktiv.
Du går fram till gravkammaren och träffar Montoumes som är ansvarig för säkerheten i Konungarnas Dal.
Tala med honom om allt som går. Du måste klicka på honom flera gånger tills du använt alla samtalsämnen.


Montoumes är måttligt samarbetsvillig och har svårt att förstå att du fått uppdraget att undersöka graven.
Han kommer inte att hjälpa dig frivilligt men han kommer heller inte att hindra dig.
För att bevisa detta ger han dig en fackla.


Ta facklan och gå ner genom den vänstra öppningen.
Gå ned för den första trappan och stanna till när du precis kommit ner.
Vänd dig om.
Till vänster ser du en planka lutad mot väggen.
Ta den. Fortsätt sedan tre steg framåt.


Titta upp i taket. På båda sidor får du en "tittikon".
Klicka på den för att få en närbild av olika amuletter.
Genom att klicka på frågetecknet får du ytterligare beskrivning.
Båda amuletternahar anknytning till sagan om Isis och Osiris.


Fortsätt ytterligare framåt till du kommer till en bred port.
Bakom den är en djup avgrund.
På väggmålningarna strax innan porten ser du en bild av gången och avgrunden. Försök inte gå vidare för då ramlar du ner och slår ihjäl dig.
Använd plankan på öppningen och gå över.
Du kommer in i ett rum med flera pelare. Gå fram till pelaren till vänster och klicka på den för att få en närbild. Mannen till höger på bilden håller i en exakt sådan käpp som finns på bilden i ditt brev.
Ta det kodade meddelandet från inventariet och använd det på pelaren. Stoppa sedan ner det igen i inventariet.


Om du nu tittar på meddelandet ser du att bilden av mannen som håller i käppen har ritats in och du får namnet Ptah.
Gå rakt fram mellan pelarna till rummet framför. Gå in så långt du kan och vänd dig till höger.
Vänd dig om och ta käppen som står lutad mot den vänstra pelaren.


Gå nu tillbaka till det förra rummet och fram till pelaren med bilden av Ptah. Gå till vänster om den pelaren så kommer du till en trappa.
Gå ner för trappan och gå sedan sex klick framåt tills du kommer in i ett rum med många pelare.
Titta till höger så ser du en smal dörr. Gå in där.


Där ligger en orm hopringlad på golvet.
Använd käppen på ormen.
Ramosé dödar ormen.


Titta ner på ormen. Det ligger någonting där.
Plocka upp det. Det visar sig vara en amulett.  Ta den.
Gå ut ur rummet och vänd dig år höger så ser du två män stå och samtala.
Gå närmare så kan du höra vad de pratar om.
De talar om gravplundringen och om att en vetelast har blivit försenad igen.


Gå fram till stenhögen till vänster om männen och gå ner i den,
plocka bort tre stenar så ser du en platta med en del tecken. Plocka upp den.
Det är en ostrakon, en slags kalkplatta.


Titta upp i taket och klicka för en närbild. Du får se bilder ur den egyptiska astrologin.
Gå nu fram och tala med båda männen. Du får lov att klicka på dem flera gånger. Du får veta att graven visserligen blivit plundrad men Faraos mumie är inte skadad.
Visa dem nu både amuletten och ostrakonen. Klicka flera gånger på dem med båda föremålen till de upprepar sig själva. Du får veta en hel del.


Titta på ostrakonens båda sidor i inventariet. På ena sidan är bilden av en apa och männen säger att det är Horis, en av arbetarnas apa. På andra sidan finns en karta över graven.
De säger till dig att behålla stenen som bevis.
Amuletten bär kung Amenhoteps tecken och måste ha kommit från någon i byn.
Imennakht ger dig en ring så att du ska få tillträde till Byns vise man och beskyddare Penmenefer för att tala med honom.
Gå hela långa vägen tillbaka ut ur graven. Där väntar Montoumes på dig och du berättar för honom om dina misstankar mot Hori och ber honom visa dig vägen till stenbrottet för att träffa arbetarna.


När du kommer dit håller förmannen just på att ropa upp alla arbetarna och antecknar alla på en lista.
Det visar sig att Hori saknas.
Du får listan av förmannen och han säger till dig att leta rätt på Hori.


Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Egypten 1156 f .Kr.,
från Cryo Interactive Entertainment. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.