Dag 3: 21.00 - 24.00

Kontroll: Gabriel Knight

Fallet avslutas

Grace, Gabriel, Baza, Mosely och Mesmi samlas på Gabriels rum för att bestämma vad som ska göras.
Mesmi föreslår att han själv, Gabriel och Mosely går ner i grottan medan Baza och Grace stannar kvar för att kunna ge instruktioner via radio om vad Grace kan hitta på datorn.
Den lilla gruppen ger sig iväg.


Rätt som det är hamnar de på en rutschbana och får åka ner i underjorden till ett gyllene rum.
Golvet är inrutat i mörka och lusa rutor med olika symboler. Vissa har ett lysande rött svärd.
Andra är försedda med dödskallar och korslagda benknotor.
Klicka på en ruta och kontakta Grace genom att klicka på hennes porträtt.


Grace säger att det är ett schackspel och att du måste låtsas vara en schackpjäs.
Eftersom spelet kom till Europa med Tempelriddarna bör du gå som en riddare. Två steg i någon riktning och så ett steg vinkelrätt, som ett L. (I Sverige säger vi häst i stället för riddare, gå som en häst gör på schackbrädet.
Du ska gå exakt en gång på varje svärd. När du trampar på ett svärd släcks lampan så att du kan se vilka du har kvar att gå på. Trampar du på en dödskalle ramlar du ner i underjorden och dör. Du kan trampa på en omärkt ruta en gång sedan försvinner den. Du kan endast gå ut genom de dörrar som är märkta med en cirkel.


Klicka på förstoringsglaset för att se schackbrädet bättre.
Tänk dig rutorna betecknade som på ett schackbräde. Kolumnerna, a - h, från vänster till höger och raderna, 1 - 8, nedifrån och upp.
Det finns flera olika lösningar, här är en av dem.
Flytta Gabriel genom att klicka på den ruta du vill att han ska gå till och välj ikonen "hoppa".
Här är shemat. Du kan också titta på bilden och gå enligt sifferbeteckningarna.

d1-f2, f2-d3, d3-e1, e1-c2, c2-a1, a1-b3, b3-c5, c5-a4, a4-b6, b6-c4,
c4-a5, a5-b7, b7-d8, d8-f7, f7-h8, h8-g6, g6-h4, h4-f3, f3-h2, h2-f1, f1-g3, g3-h5, h5-g7, g7-e6, e6-c7, c7-e8


När du är framme vid dörren öppnas den och du kan gå in. Kom ihåg symbolen på dörren, en cirkel. (10)

De andra två följer efter i dina fotspår.

Du kommer till ett rum där en pendel svänger fram och tillbaka över en öppning i golvet.
"Gå"  med musen och titta på alla detaljer i rummet. Mitt i öppningen står en pelare och där kan du se ett bord med en våg och en del guldsaker. Det är troligen meningen att du ska ta dig dit. Om du kan få tag i pendeln och följa med den över öppningen, skulle du kunna hoppa ner på stenpelaren. På stencirkeln som rör sig runt finns olika symboler. Kontrollera hur pendeln går i förhållande till dessa symboler. Som du ser går pendeln in i skåran på väggen till vänster exakt då en symbol passerar.
Spara spelet, det är en ganska knepig passage. Går det snett så kan du starta om utan att behöva göra om schackspelet.


Du kan inte hoppa på symbolen då blir du avsågad direkt.
Hoppa i stället på den ruta som kommer omedelbart efter en symbol. (Klicka bara på rutan så hoppar Gabriel dit.)
Skynda dig sedan att zooma in skåran i väggen och ar redo med musen. Just när pendeln är under musen får du en ikon som ser ut som en knuten hand. Klicka med musen innan handen öppnas så hoppar Gabriel på pendeln. (5)
Spara spelet. Nästa moment är också knepigt.


Tänk på att pendeln hela tiden är i rörelse och du fortsätter i rörelseriktningen när du hoppar. Du måste alltså hoppa innan du kommer fram till plattformen. Det bästa sättet är att hoppa då pendeln har hunnit halvvägs fram till pelaren. Håll musen redo på pelaren och klicka då pendeln är som på bilden till vänster. Gabriel hoppar och hamnar på pelaren. (5)


Där är en våg och en del små guldsaker. Det verkar som om du ska balansera det stycke som ligger på vågen. Är det för lätt händer ingenting. Blir det för tungt blir Gabriel dödad.
Klicka på Grace för att få några goda råd.
Hon ger tipset, oändlighet, fruktbarhet och perfektionism.
Välj de tre saker som motsvarar detta.
Oändlighetssymbolen ser ut som en åtta, fruktbarheten måsta vara guldäpplet och perfektionismen måste vara ägget. Klicka på var och en av dessa symboler och välj våg-ikonen. När vågen balanseras sjunker pelaren ner och Gabriel förs till nästa rum. (10)


Under tiden får man se Grace prata med Emilio. Grace säger att hon läst om att vampyrerna letar efter "den vandrande juden" och undrar om detta har något med Kristi blod att göra. Emilio berättar en märklig historia.
Pojken Ali som var son till Broderskapets ledare hade från början varit med de män som drack blod men ångrat sig och bliven förlåten. Nu kunde han inte fatta att Jesus som han älskade och vars elev han varit, skulle låta allt gå till spillo. Han ville bevara blod från Kenoch Kania och det enda sättet var att bevara det inom honom själv, därför drack han av det och blev odödlig. Han blev inte Kenoch Kania men fick dennes krafter. Ali fick dock lova sin fr att aldrig använda dem.
Grace inser plötsligt att det är Emilio som är "den vandrande juden" och att hans fingertoppar under årtusenden blivit nedslitna. Det är därför han inte lämnar några fingeravtryck.
Emilio vill inte tala mera om detta utan säger att de ska följa vad som händer i grottan.


När du återfår kontrollen ser du Gabriel inne i ett litet rum. Gå in där med musen och undersök rummet.
Titta på statyn och klicka på Grace för mer upplysningar.
Det är en staty av Salomo.
Titta också på inskriptionen och be Grace översätta.
Bara de som känner till inseglets mysterier kan överleva. Det låter hotfullt.
Grace säger att det handlar om hexagrammet och det är en symbol för dualism, tvåtal. Baza tillägger att du måste bevara försiktig. Dualismen innebär också att allt inte är vad det ser ut att vara. (2) 


Gå till nästa rum. Det har förmen av ett hexagram men endast tre av spetsarna är synliga. I den närmaste ser du två skålar den ena innehåller eld och den andra ser ut att innehålla vatten. Titta på båda med förstoringsglaset. Du kan se att båda innehåller en sten. Meningen är säkert att du ska plocka upp en sten men var försiktig. Du kan lukta på vätskan, den luktar ingenting. Men försök inte ta stenarna utan vidare, då går det illa. Fråga Grace så får du veta att den latinska texten betyder "Välj en". Men vilken.
Gå till nästa bord. Där står också "Välj en". Det är två hanskar, en av läder och en av guld.


Läderhandsken borde duga som skydd för elden.
Plocka upp den så tar Gabriel på sig handsken.
Gå till eldskålen och ta in den i närbild. Plocka upp stenen.
Det funkar men handsken försvinner.
Nu har du valt en vid de båda första borden. Gå vidare till det tredje.


Där står två statyer. Den ena bär på en lie, det ska väl föreställa döden. Den andre har ett svärd.
Statyernas andra hand är utsträckt som om de vill ha något. Det är väl stenen.
Fråga Grace vad texten betyder. "Välj mästaren, övermannen." Eftersom döden alltid vinner till slut så lägg stenen i handen på den vänstra statyn, döden. (5)


Det fungerade. Nu mörkläggs de platser du varit på och de tre återstående spetsarna blir synliga.
I en av dem finns två speglar.
Ställ dig på plattan under spegeln och titta på den bild du ser.
I den högra är du ung och vacker. Det är en riktig gladspegel.


I den andra är du gammal och ful.
Läs texten på bordet och fråga Grace om översättningen.
Lär känna din kropp. Eftersom den högra bilden var litet väl smickrande är du antagligen tvungen att välja den vänstra.
Klicka på pendeln och välj "Vrid till vänster". (5)


Titta på båda de kvarvarande borden och be Grace att översätta texten på båda.
Den ena betyder "Välj väg" men det finns inget att välja så det är kanske ett tips för kommande problem.
Den andra texten betyder lär känna din själ.
Du har tre symboler att välja på. Solen vore väl trevlig men ned tanke på att allt handlar om dualism så tryck på Jin-Jang symbolen. (5)


En dörr öppnas och du kommer ut i nästa rum. Dit kommer också de två andra som tydligen lyckats ta sig förbi pendeln som du bromsade upp.
Gabriel inser att de måste ta sig till andra sidan men att bron verkar vara en för enkel sak. Säkert något problem här. De andra vill att Gabriel ska gå först. Tänk på vad som stod på bordet. Välj väg.


Gå fram dill de båda andra bropelarna. När du går dit blir en liten bit bro synlig. Det är bestämt en osynlig bro. Kanske nästa bit blir synlig när du kliver på den första. Värt att pröva men spara spelet först så att du har något att gå tillbaka till om det går illa. 
Stå kvar tills nästa platta börjar lysa. Klicka på den och välj "Hoppa". På bilden till höger ser du de fyra första stegen.


Till vänster ser du stegen 5 och 6.
Steg 7 och 8 är litet knepiga eftersom de ligger ihop..
Gå med musen så att du skillnad på plattorna.
Snabbspara spelet när du kommit över genom att trycka på F5. Det går inte att spara eftersom en videoscen följer direkt.


Mosely och Mesmi kommer över.
Men nu kommer vampyrerna också-
Kumpanerna uppehåller vampyrerna så att Gabriel kan slinka in bakom kraftridån.


Därinne står Montreaux beredd att ta babyns blod.
Gabriel försöker gå dit men hindras av ett laserstängsel.


När Montreaux får syn på Gabriel kallar han på Monstret som står i spisen. Det kommer till liv och går mot Gabriel. Så fort du får kontroll så snabbspara. (F5)
Klicka sedan på monstret. Du får då upp ikoner så att du kan välja vapen.  Klicka på amuletten hela tiden samtidigt som du går baklänges.
(Går det snett och du blir dödad behöver du bara trycka på F6 för att återställa avsnittet.)


Fortsätt bakåt tills du kommer nära den stora kistan.
Klicka på kistan och hoppa upp på locket.
Nu blir du lika lång som monstret och kan komma åt bättre.
Klicka på monstret.
Välj först talismanen och då monstret höjer upp huvudet och visar halsen så använd dolken på halsen.


Striden slutar med att Gabriel dödar monstret. (25)
(Du ska nu ha fått ihop 960 poäng. Enligt programmet ska man kunna komma upp till 965 poäng så 5 poäng fattas. Om du hittar dom så skriv till mig och berätta.)
I samma stund som Gabriel skär halsen av monstret skriker Montreaux till och faller ner död med halsen avskuren.


Gabriel går fram och tar upp barnet.
Sedan överlämnar han det till Mesmi som berömmer Gabriel för ett väl utfört arbete.


Nu får vi en liten glimt från hotellet där Grace sitter med Emilio.
Grace undrar vad som hänt och Emilio säger att allting är över. När han går säger han till Grace: "Om en av ödets vägar blir blockerar så uppenbarar sig alltid en annan."
Grace börjar att fundera. Så öppnar hon datorn och börjar läsa om det e-mail hon tidigare fått och som just hade rubriken "Ödet".


I grottan ber Mesmi att Mosely och Gabriel ska öppna locket till kistan.
Det måste vara den skatt de hela tiden har talat om.
När Gabriel tittar i kistan får han en vision av slutet på historien om Ali och Kristi blod.
Ali är förkrossad och ber om förlåtelse och han får det.


Sedan ber Jesus honom att räcka upp sin dolk. Jesus kysser den och dolken förvandlas till Guld. Jesus säger till Ali att han ska gå och för alltid vara ljusets tjänare. Guldet ska bevara honom från allt ont. Så försvinner visionen.
Samtidigt kommer Emilio.


Han lyfter upp den svepta kroppen ur kistan och går därifrån.
Är det skatten som Tempelriddarna bevarar alla dessa århundraden?
Samtidigt visas en ny allegori. En mur rasar och enhörningen blir fri och springer bort.


När Gabriel kommer tillbaka till hotellet är alla samlade och väntar på honom. Speciellt Madelinegör klart för Gabriel att hon verkligen är intresserad av honom. Det var inta bara för att få upplysningar.
Gabriel avfärdar henne och går för att söka upp Grace.
Men Grace är försvunnen, kvar finns bara ett avskedsbrev men vad där står får du själv försöka fundera ut.
Till föregående sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Till nästa sida.Gabriel Knight 3, Blood of the sacred - Blood of the damned, från Sierra.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.